Для досягнення статутної мети, Фонд у встановленому законом порядку, надає допомогу в сферах:
• освіти;
• охорони здоров’я;
екології, охорони довкілля та захисті тварин;
запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідації їх наслідків, допомоги постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
опіки і піклування, законного представництво та правової допомоги;
соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності;
культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;
• науки і наукових досліджень;
• спорту і физичної культури;
• сприяння у захисті основоположних прав та свобод людини та громадянина (у тому числі у сфері захисту прав споживачів);
• розвитку теріторіальних громад;
• розвитку міжнародної співпраці України;
стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Форми благодійної діяльності Фонду:
• надання одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• надання систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• фінансування конкретних цільових програм;
• надання допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
• дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності Фонду;
• надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності бенефіціарам;
• прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва.