Питання високої якості освіти її молоді та громадян є одним з найбільш стратегічних питань на сучасному етапі розвитку України. Можна без перебільшення сказати, що від якості освіти залежить майбутнє нашої держави.
Сьогодні однією з головних рушійних сил розвитку цивілізації є творча діяльність людини. В сучасних умовах ефективність економіки, науково-технічний рівень виробництва, соціально-економічний прогрес залежать від обсягу накопичених суспільством знань та ефективності використання інтелектуальних ресурсів нації.
Світовий досвід підтверджує ефективність інноваційної моделі розвитку на основі використання результатів інтелектуальної діяльності. Основне суспільне багатство розвинутих країн - це нова інтелектуальна еліта: науковці, підприємці, менеджери, фінансисти, висококваліфіковані інженери, інші фахівці, зайняті у сфері високих технологій, розповсюдження інформації та нових знань. Саме вони формують середній клас, який є основою соціальної стабільності і рушієм прогресу.
Програми діяльності БФ «Душа і серце з Україною» в сфері освіти, спрямовані допомогти талановитій молоді, дітям переселенців, дітям з малозабезпечених сімей, та іншим молодим людям отримати якісну освіту, або підтримати їх в невеличких освітніх програмах, що мають допомогти їм отримавши високій рівень знань та навичок, гармонійно влитись у життя українського суспільства, допомагаючи його розвитку та реалізації економічного потенціалу України.
Сподіваємось на Вашу підтримку наших освітніх програм і проектів,  адже допомагаючи молоді, кожен з нас фактично інвестує у майбутнє України, тобто допомагаючи собі та своїм нащадкам жити в прекрасному та розвиненому суспільстві.