Наукові дослідження та наука це підгрунтя для побудови сучасного високорозвиненого суспільства і країни. Саме інновації та їх впровадження створюють більшу частину ВВП високорозвинутих країн, гарантують їх лідерські позиції у світі. Саме розвиток науки і наукових досліджень з подальшим впровадженням інновацій  є запорукою подолання відставання української економіки.
Проекти благодійного фонду «Душа і серце з Україною!» у цій сфері спрямовані на об'єднання людей бажаючих, щоб Україна стала високорозвиненою країною, здатною зайняти гідне місце серед лідерів світової економіки. Допомагаючи науці та науковим дослідженням ми робимо інвестиції в наше майбутнє і майбутнє наших дітей.